Site creat ❤️ de Bobbynetul

Cristina Gelan
Scopul nostru este acela de a oferi un spațiu virtual de expunere tinerilor artiști emergenți și de a-i promova pe aceștia.
Printre obiectivele noastre se numără:
- Implicarea activă a tinerei generaţii de artiști în promovarea importanței ideii de participare la spațiul public și de manifestare a spiritului civic și prevenirea efectelor negative pe care le pot implica diferitele tipuri de manipulări de masă.
- Interogarea multiplelor aspecte în legătură cu diferite tipuri de manifestări de masă, prin mijloace artistice. Ne propunem să oferim un exemplu de bună practică în ceea ce privește modalitatea în care spiritul civic se poate face manifest prin intermediul creației artistice.

Proiectul oferă oportunitatea regândirii modalităților variate de interpretare a fenomenelor istorice și problematizării cu privire la felul în care se constituie participarea la spațiul public. Conștientizarea gradului de prezență a spiritului civic și auto-chestionarea cu privire la spiritul civic, multiplele modalități de participare la spațiul public, diversele forme de manipulare și rezistența la acestea, sunt aspecte importante asupra cărora ne propunem să atragem atenția.

Conceptul care stă la baza dezvoltării acestui proiect este acela de a crea, în timp, o platformă care să permită interacţiunea dintre societatea civilă şi reprezentanţii scenei culturale, precum artişti, promotori, finanţatori.
Prin gândirea acestui concept ne propunem o contribuție la evoluţia spaţiului cultural românesc, precum şi la integrarea acestuia în circuitul cultural european.

Lector Universitar Doctor - Facultatea de Arte, Universitatea "Ovidius" Constanța
Cristina Gelan