Cristina Gelan

Site creat ❤️ de Bobbynetul

Cristina Gelan
Lector Universitar Doctor - Facultatea de Arte, Universitatea "Ovidius" Constanța

ESTETICA ARTELOR VIZUALE - SEMESTRUL I

SUPORT CURS

TEMATICA SEMINAR

FISA DE SEMINAR

BIBLIOGRAFIE:

    seminar 1
    seminar 2
    seminar 3
    seminar 4
    seminar 5
    seminar 6
    seminar 7
    seminar 8
    seminar 9
    seminar 10
    seminar 11
    seminar 12
    seminar 13
    seminar 14
   

Bibliografie suplimentară